شماره حساب دبیرستان جهت واریز شهریه

شماره حساب دبیرستان جهت واریز شهریه

لطفا پس از پرداخت ، اطلاعات پرداختی را از طریق فرم زیر ارسال نمائید .